Art & Photography

Portfolio

Collection Self-portrait 2000-2012  /  Kolekcja Autoportrety 2000-2012

Beauty that last forever  /  Piękno które trwa wiecznie

The Human Being as a Work of Art  /  Człowiek- dzieło sztuki 

Sisters / Siostry – in process  /  w przygotowaniu